Druskienniki (Litwa) 28-31 październik 2012 r, szkolenie na tyczkach ze Ski Spa. Szkolenie prowadził Marcin Kapuściński.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.